1
آمار
درباره ما

شرکت برش لیزر فراتک در زمینه برش لیزری و خدمات برش لیزری و برش لیزر آهن و برش لیزر استیل و برش لیزر آلومینیوم و برش لیزر تیتانیوم آماده ارائه خدمات می باشد.

برش لیزری آهن تا 20 میلیمتر
برش لیزری استیل تا 10 میلیمتر
برش لیزری آلومینیوم تا 6 میلیمتر
برش لیزری تیتانیوم تا 6 میلیمتر
و برش برنج و…

Our Services
call now